Theo đó, Tổng cục Thuế đã báo cáo Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, mức tăng lên bao nhiêu chưa được Tổng cục Thuế tiết lộ.

Ảnh minh họa.

Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là 9 triệu đồng (cho người nộp thuế) và 3,6 triệu đồng (cho người phụ thuộc) đã được áp dụng từ 6 năm trước. Tức là, mỗi cá nhân có một người phụ thuộc sẽ phải nộp thuế khi thu nhập vượt 12,6 triệu đồng một tháng. Mức này, theo các chuyên gia, là "lạc hậu" bởi giá cả và nhiều khoản chi phí khác đều tăng.

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ có thể trình phương án điều chỉnh mức giảm trừ này nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với khi luật có hiệu lực (1/7/2013). Tính đến cuối năm 2018, CPI đã tăng vượt mức 20% so với thời điểm trên nên Tổng cục Thuế mới đưa ra đề xuất.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, nếu nâng mức giảm trừ gia cảnh, số thu ngân sách sẽ giảm nhưng ảnh hưởng không đáng kể. Số lượng người nộp thuế ở bậc một - bậc thấp nhất sẽ giảm nhưng số tiền thuế của nhóm này chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Theo Báo Dân Sinh