xử lý chợ cóc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xử lý chợ cóc, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Trong khi cả tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm phòng chống dịch bệnh Covid- 19 bằng các biện pháp cụ thể thì ở đâu đó tại một số địa phương, tình trạng chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định...