xủ lý ùn tắc giao thông

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xủ lý ùn tắc giao thông, cập nhật vào ngày: 04/07/2022

Trong năm 2021, Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng mặt đường, xây dựng cầu vượt tại một số nút gia, tổ chức giao thông hợp lý,...nhằm giảm thiểu và xử lý từ

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 2100/KH-SGTVT về triển khai công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT năm 2019 theo Chương trình số 01/CTr-BCĐ197 và Kế hoạch số 03/KH-BCĐ197 của BCĐ 197 Thành phố.