xuất khẩu thị trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu thị trường, cập nhật vào ngày: 20/10/2021

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 9 tháng 2019 đạt 38,8 tỷ USD chiếm 19,94% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tiếp tục là ngành hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của cả nước.