Xuất siêu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất siêu, cập nhật vào ngày: 25/10/2020

Nửa đầu tháng 10/2020 kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 25 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 12,72 tỷ USD, nhập khẩu đạt 11,92 tỷ USD.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến hết ngày 15/9, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 187,9 tỷ USD, nâng mức thặng dư lên tới 14,46 tỷ USD.

Theo TS Lê Quốc Phương, xuất siêu có điều đáng mừng là giúp tăng dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, xuất siêu 8 tháng năm 2020 có điểm đáng phải lo. Đó là xuất siêu không phải do xuất khẩu tăng mà do nhập khẩu giảm nhiều. 

Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất siêu 13,5 tỉ USD, cao gấp 2,5 lần so với mức gần 5,5 tỉ USD cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,9 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức do dịch Covid-19 gây ra, đồng thời chủ động đón thời cơ để phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cũng như thiên tai, hạn mặn, trong quý I/2020, hàng nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 2,9 tỷ USD...

2020 là năm cuối trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm, 10 năm tiếp theo.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn với những diễn biến đối đầu hết sức phức tạp, kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục đạt nhiều thành tựu đáng chú ý...

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 ước tính thặng dư 100 triệu USD. Như vậy, tính chung trong 11 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu gần 9,12 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước đạt 473,73 tỷ USD trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 241,42 tỷ USD, nhập khẩu đạt 232,31 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong 10 tháng qua ước đạt 427,05 tỷ USD trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 217,05 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 210 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 7,05 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2019 đã đạt mức thặng dư 7,15 tỷ USD nhờ trị giá xuất khẩu tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố.

Tháng 7/2019 ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,6 tỷ USD).

Sau mấy tháng nhập siêu, 2 tháng trở lại đây, cán cân thương mại đã đổi chiều.