Y dược học cổ truyền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về y dược học cổ truyền, cập nhật vào ngày: 08/07/2020

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh, clip những vị khách được làm đẹp, trị liệu bằng phương pháp rưới cồn lên khăn rồi phủ lên mặt, cơ thể và... châm lửa đốt.