Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 4 (từ 16-30/4/2023) đạt 10,45 tỷ USD, tăng 9,4% tương ứng tăng 898 triệu USD so với kỳ 1 của tháng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 79,1 tỷ USD, giảm 12,4% (tương ứng giảm 11,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhóm hàng xuất khẩu nổi bật của doanh nghiệp FDI như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 17,17 tỷ USD, chiếm 99,4% kim ngạch nhóm hàng này của cả nước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 15,73 tỷ USD, chiếm 98,16%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12,22 tỷ USD, chiếm 92,54%...

Nửa cuối tháng 4, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 7,86 tỷ USD, giảm 5% (tương ứng giảm 415 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 4/2023.

Lũy kế hết tháng 4, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 64,92 tỷ USD, giảm 18,3% (tương ứng giảm 14,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 144,02 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 25,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng qua, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu 14,18 tỷ USD.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/4-thang-dau-nam-kim-ngach-xuat-khau-cua-doanh-nghiep-fdi-dat-791-ty-usd-20230515224205.htm