Mỗi người dân cần thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, trong đó đặc biệt lưu ý phải làm tốt 5 điều: Hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, khai báo y tế.


Theo Hà Nội Mới

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/infographic/Doi-song/962335/5-dieu-can-lam-ngay-de-phong-chong-dich-covid-19