Mức thu phí mới

Cụ thể, Bộ giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Cục Quản lý Y, dược cổ truyền; Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế phối hợp với Văn phòng Bộ cập nhật mức phí của thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Một số mức thu có sự thay đổi như phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: tăng từ 360.000 đồng/lần lên 430.000 đồng/lần… 

Một số lĩnh vực khám chữa sẽ điều chỉnh mức thu phí từ hôm nay 16/10 - Ảnh 1
Mức phí theo Thông tư 59/2023/TT-BTC. 
Một số lĩnh vực khám chữa sẽ điều chỉnh mức thu phí từ hôm nay 16/10 - Ảnh 2
Mức phí theo Thông tư 59/2023/TT-BTC. 
Một số lĩnh vực khám chữa sẽ điều chỉnh mức thu phí từ hôm nay 16/10 - Ảnh 3
Mức phí theo Thông tư 59/2023/TT-BTC. 
Một số lĩnh vực khám chữa sẽ điều chỉnh mức thu phí từ hôm nay 16/10 - Ảnh 4
Mức phí theo Thông tư 59/2023/TT-BTC. 

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Theo đó, từ ngày 16/10/2023, một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế được điều chỉnh tăng. 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định tổ chức thu phí được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Đề xuất Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản

Bộ Y tế cũng đang dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản. 

Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản là các quy định, yêu cầu tối thiểu đặt ra cho các bệnh viện cần đạt được để bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế an toàn, có chất lượng ở mức đáp ứng được nhu cầu của đa số người dân. Bộ tiêu chuẩn được sử dụng làm cơ sở: Triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả.  

Việc đánh giá chất lượng được thực hiện vào thời điểm bất kỳ trong năm. Số liệu thống kê thực hiện theo các yêu cầu cụ thể của từng tiêu chí, tiểu mục. Trong trường hợp không quy định rõ về mốc thời gian thống kê thì số liệu được tính trong một năm dương lịch từ 1/1 đến 31/12 hằng năm.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chuẩn bao gồm 83 tiêu chí chính thức, được chia làm 5 phần. Phần A hướng đến người bệnh. Phần B phát triển nguồn nhân lực. Phần C dành cho hoạt động chuyên môn. Phần D là cải tiến chất lượng. Phần E gồm tiêu chí đặc thù chuyên khoa. 

Một số lĩnh vực khám chữa sẽ điều chỉnh mức thu phí từ hôm nay 16/10 - Ảnh 5
Bộ Y Tế đang có dự thảo về Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản. 

Dự thảo nêu rõ, mỗi một tiểu mục của tiêu chí được đánh giá là "đạt" hoặc "không đạt" (riêng các tiểu mục trong mức 1 (mang nghĩa âm tính) được đánh giá là "có" hoặc "không"). Một tiểu mục được đánh giá là "đạt" cần tuân thủ triệt để theo nguyên tắc: "hoặc không, hoặc tất cả". 

Bệnh viện được chấm là đạt Bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản nếu: Toàn bộ các tiêu chí bắt buộc đều đạt (chiếm ~ 80% tổng số các tiểu mục); tổng các tiểu mục tùy chọn đạt trên 50% các tiểu mục tùy chọn (Tổng điểm toàn bộ các tiểu mục đạt trên 90%).

Phạm Thu

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/mot-so-linh-vuc-kham-chua-se-dieu-chinh-muc-thu-phi-tu-hom-nay-1610-81593.html