5 nhóm cổ phiếu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 5 nhóm cổ phiếu, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, công ty HSC, việc phân loại giúp nhà đầu tư biết mình mua cổ phiếu vì cái gì, từ đó loại bớt rủi ro mất tiền.