Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch doanh nghiệp FDI trong tháng 5 đạt gần 42,9 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tính chung 5 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 211,42 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 27,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu gần 112 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 14,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế ở hầu hết lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: điện thoại, máy vi tính, máy móc thiết bị, dày dép…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 99,42 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 13,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

5 tháng, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 2,57 tỷ USD.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư FDI đạt trên 11,71 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới giảm 53,4%, nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tăng mạnh lần lượt là 45,4% và 51,6%.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 6,8 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đồng thời, ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng là một trong những ngành thu hút được nhiều dự án mới nhất trong 5 tháng năm 2022, chiếm 25,6% tổng số dự án.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/5-thang-tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-cua-doanh-nghiep-fdi-dat-21142-ty-usd-20220621141609.htm