Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định các tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể tích cực hơn trong quý II (tăng trưởng GDP quý I là 3,32%).

Trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 46,2 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm 9,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 732 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021.

Để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 735 tỷ USD, các chuyên gia cho rằng sẽ cần thêm các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu năm nay có thể đạt 368 tỷ USD, tăng khoảng 9,4% so với năm ngoái.

Nửa đầu tháng 8, cán cân thương mại thâm hụt hơn 100 triệu USD, tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến 15/8 cả nước vẫn xuất siêu 1,39 tỷ USD.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Thái Lan là một trong những đối tác có kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn với tổng giá trị trao đổi thương mại luôn nằm trong số 10 quốc gia có quan hệ thương mại lớn nhất với Việt Nam.

Tính chung 5 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 211,42 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 27,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng hóa tháng 2 sang hai thị trường này giảm mạnh song không tác động lớn đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, xuất khẩu cả năm 2021 có thể đạt khoảng 313 tỷ USD, tăng khoảng 10,7% so với năm 2020, vượt mục tiêu Chính phủ giao khoảng 4-5%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 đạt 20,19 tỷ USD, trong đó, cán cân thương mại thâm hụt 750 triệu USD khi nhập khẩu lớn hơn.