Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 4/2022 đạt 65,78 tỷ USD, giảm 2,4% tương ứng giảm 1,59 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 33,32 tỷ USD, giảm 4% (tương ứng giảm 1,39 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 32,47 tỷ USD, giảm 0,6% (tương ứng giảm 195 triệu USD).

Xuất nhập khẩu với châu Á đạt 157,5 tỷ USD. Ảnh: Haiquanonline
Xuất nhập khẩu với châu Á đạt 157,5 tỷ USD. Ảnh: Haiquanonline

Tính trong 4 tháng/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% tương ứng tăng 33,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5% (tương ứng tăng 17,3 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 15,9 tỷ USD).

Trong tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 849 triệu USD. Tính trong 4 tháng/2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 2,53 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 45,44 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng/2022 lên 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 21,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 24,23 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng/2022 của doanh nghiệp FDI lên 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 11,07 tỷ USD) so với 4 tháng/2021 và chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2022 là 21,2 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 4 tháng/2022 đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 10,79 tỷ USD) so với 4 tháng/2021, chiếm 65,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2022 đạt thặng dư 3,03 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 4 tháng/2022 lên mức thặng dư 10,87 tỷ USD.

Trong 4 tháng/2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 157,49 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 50,71 tỷ USD, tăng 17%; châu Âu: 26,15 tỷ USD, tăng 11,5%; châu Đại Dương: 5,44 tỷ USD, tăng 30% và châu Phi: 2,64 tỷ USD, tăng 7,9% so với 4 tháng/2021.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/xuat-nhap-khau-voi-chau-a-tang-16-so-voi-cung-ky-nam-2021-post195325.html