Ngay sau lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 (ngày 18/9), đã diễn ra chuyên đề 2: "Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững".

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh

Phiên thảo luận chuyên đề 2 có sự tham dự của GS,TS, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thảo luận bàn tròn tại Phiên thảo luận 2 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2022, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua tuy đã được tập trung đẩy mạnh nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Thứ trưởng nhấn mạnh, phải phát triển chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng và đây cũng là một trong những đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong thời gian tới và đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13.

Toàn cảnh thảo luận bàn tròn Chuyên đề 02:
Toàn cảnh thảo luận bàn tròn Chuyên đề 02: "Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động..."

Theo Thứ trưởng, thời gian qua chúng ta đã và đang tập trung để có nhiều giải pháp để đẩy mạnh nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có 6 giải pháp trọng tâm và sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới:

Thứ nhất, đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng giáo dục đào tạo mà trọng tâm đó là chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị, thay đổi phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

Thứ hai, đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, cả doanh nghiệp, người sử dụng lao động tích cực tham gia vào hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng nghề. 

Thứ tư, xây dựng các mô hình gắn kết với giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động theo từng vùng, từng địa phương phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đối tượng đặc thù.

Thứ năm, đẩy mạnh dự báo nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt là ngành nghề khoa học và kỹ thuật công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao.

Thứ sáu, sắp xếp tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bổ hợp lý cả về cơ cấu ngành, trình độ vùng, miền và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nói thêm về việc một số ngành thiếu cục bộ lao động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vấn đề phải chăng một bộ phận lao động đang khu trú ở đâu đó và chưa sẵn sàng tham gia thị trường lao động sau đại dịch.

“Đây là vấn đề các cơ quan đều cần tìm ra nguyên nhân, trả lời cho câu hỏi một bộ phận lao động đã đi đâu”, Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị cần thảo luận, trao đổi nhận diện thêm.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc nêu rõ, về những kết quả trong hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững trong thời gian qua,  các chính sách được ban hành kịp thời, linh hoạt, cơ bản phù hợp với diễn biến và tác động của dịch bệnh cũng như tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và bối cảnh quốc tế;

Các chính sách hỗ trợ thông qua việc giảm nhẹ nghĩa vụ tài chính, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và đảm bảo khả năng duy trì sản xuất cho doanh nghiệp có hiệu quả cao.

"Các chính sách đưa ra đã được tính toán cẩn trọng, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nên không ảnh hưởng lớn đến các cân đối chủ chốt của nền kinh tế, đảm bảo thị trường tài chính tiền tệ phát triển an toàn, lành mạnh. Các chỉ số kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, trong đó vẫn đảm bảo dư địa cho phục hồi tăng trưởng kinh tế", ông Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh. 

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/6-giai-phap-trong-tam-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-20220918173913.htm