Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 (16-30/6) đạt 33,36 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 1,72 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2022.

6 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu cả nước đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4%
6 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu cả nước đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4%

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 255,82 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 35,26 tỷ USD); xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước gần 115,5 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 17,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,15 tỷ USD, tính chung trong 6 tháng thặng dư 743 triệu USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu trong kỳ 2 tháng 6 đạt gần 17,76 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 2,65 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 6/2022.

Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 941 triệu USD, tương ứng tăng 44,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 699 triệu USD, tương ứng tăng 37,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 216 triệu USD, tương ứng tăng 11,4%; dệt may tăng 196 triệu USD, tương ứng tăng 11,6%; giày dép các loại tăng 156 triệu USD, tương ứng tăng 14,1%...

Tính chung 6 tháng đầu năm xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 27,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/6-thang-dau-nam-xuat-nhap-khau-ca-nuoc-dat-37132-ty-usd-tang-164-20220715232801.htm