Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện tương ứng tăng 9,5% và tăng 7%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tương ứng tăng 0,8% và tăng 4,3%; khai khoáng tương ứng giảm 1,9% và tăng 2%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tính chung 7 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng năm 2020 tăng 4%), trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,3%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,8%; khai khoáng tăng 3%.

Hầu hết các ngành chế biến, chế tạo có chỉ số IIP tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành đạt mức tăng cao như: Sản xuất xe có động cơ tăng 22,6%; sản xuất trang phục tăng 22%; sản xuất đồ uống tăng 17,4%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 15,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 15%; sản xuất thuốc lá tăng 13,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 13%; sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 11%.

Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 47% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 49,1% kế hoạch năm; vốn ngân sách nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% và đạt 44,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã, phường thực hiện 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% và đạt 52,3%.

Lũy kế 7 tháng năm 2021, toàn thành phố thu hút 824,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó, đăng ký cấp mới 217 dự án với số vốn đạt 148,6 triệu USD; 78 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 478,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 294 lượt, đạt 197,5 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đạt 8.518 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4.875 triệu USD, giảm 4,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3.643 triệu USD, tăng 11,7%. Đa số các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng so với cùng kỳ như: Điện thoại và linh kiện đạt 205 triệu USD, tăng 93,8%; giày dép đạt 207 triệu USD, tăng 41,1%; máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 1.186 triệu USD, tăng 33,7%; hàng dệt, may đạt 1.184 triệu USD, tăng 13,7%.

Theo hanoimoi.com.vn

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1007323/7-thang-nam-2021-kinh-te-thu-do-on-dinh-xuat-khau-tang?fbclid=IwAR1g_Eiw_dZkhTMolwDX4dQiXu0fcY0t4XvF4pxaOKyqvNQsOyit82QGgDk