Cụ thể, đối với khách hàng tham gia bảo hiểm các sản phẩm hỗ trợ chi phí nằm viện, bồi hoàn chi phí nằm viện và phẫu thuật, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Không áp dụng quy định thời gian chờ 30 ngày nếu khách hàng phải điều trị bệnh do nhiễm SARS-CoV-2.

AIA tiếp tục hỗ trợ đặc biệt khách hàng VPBank trong giai đoạn dịch bệnh

Chi trả toàn bộ chi phí y tế phát sinh từ các dịch vụ được bác sĩ chỉ định trong quá trình điều trị bệnh do nhiễm SARS-CoV-2 theo hạn mức quy định của hợp đồng bảo hiểm (áp dụng đối với các sự kiện xảy ra kể từ 01/08/2020 đến hết ngày 31/10/2020).

Đối với khách hàng thuộc các khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, AIA sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực của các hợp đồng bảo hiểm ngay cả khi khách hàng không thể đóng phí bảo hiểm tái tục đầy đủ trong thời gian gia hạn 60 ngày theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm. Quy định này được áp dụng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền chấm dứt việc phong tỏa, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian gia hạn đóng phí.

Trường hợp cần thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 3812 2777.

Theo Khánh Vy/Đô Thị Mới