Cụ thể, Tháng 8/2022, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 49,05 triệu USD, bằng 67,75% so với cùng kỳ. Trong đó cấp mới 3 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đạt 702,77 tỷ đồng và 2 dự án FDI vốn đăng ký 2,81 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 6 dự án FDI, với số vốn điều chỉnh tăng 15,69 triệu USD.

Tháng 8/2022, tình Bắc Giang thu hút được gần 50 triệu USD. Như vậy,  từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.042 triệu USD quy đổi, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)
Tháng 8/2022, tình Bắc Giang thu hút được gần 50 triệu USD. Như vậy,  từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.042 triệu USD quy đổi, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.042 triệu USD quy đổi, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 22 dự án trong nước, vốn đăng ký 5.551 tỷ đồng và cấp mới cho 18 dự án FDI, vốn đăng ký 269,63 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 80,4 tỷ đồng và 29 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm 527,77 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2021, số dự án đầu tư trong nước tăng 1 dự án, vốn đăng ký mới gấp 3,7 lần (do cấp mới 02 dự án KCN Yên Lư và KCN Hòa Phú mở rộng); số dự án FDI cấp mới tăng 1 dự án, vốn đăng ký bằng 41,9% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký bổ sung của các dự án FDI gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,3% so với cùng kỳ, vốn đăng ký là 22.998 tỷ đồng, tăng 30,4%; bên cạnh đó có 95 chi nhánh, văn phòng đại diện; 661 địa điểm kinh doanh được đăng ký.

Để tăng cường thu hút đầu tư, thời gian tới tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định suất đầu tư và số lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm bắt tình tình, chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/bac-giang-trong-thang-8-nam-2022-thu-hut-gan-50-trieu-usd-70303.html