Bảng giá máy lạnh điều hòa LG 1 chiều cập nhât thị trường 5/2016

Tên điều hòa Kiểu điều hòa, công suất Giá
(VNĐ)
Điều hòa LG S12ENA Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU 2,000,000
Điều hòa LG Fast Cooling S09EN1 Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU 5,000,000
Điều hòa LG J-C09T Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU 5,400,000
Điều hòa LG S09ENA Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU 5,450,000
Điều hòa LG V10ENB Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter 7,100,000
Điều hòa LG Inverter V10ENA Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU 7,250,000
Điều hòa LG V10ENC Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU 7,896,000
Điều hòa LG V13ENA Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU, inverter 9,050,000
Điều hòa LG V10APB Treo tường, 1 chiều, 9550 BTU 9,240,000
Điều hòa LG V10APB Treo tường, 1 chiều, 17000 BTU 10,650,000
Điều hòa LG Art Cool V13BPB Treo tường, 1 chiều, 12200 BTU, Inverter 12,100,000
Điều hòa LG V18ENB Treo tường, 1 chiều, 17000 BTU 12,490,000
Điều hòa LG HTC246HLA1 Âm trần, 1 chiều, 24000 BTU 19,050,000

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam