Sản phẩm                                                                                       Giá (VNĐ)                             Dung tích

Sữa tươi tiệt trùng tách béo có đường                                    28.000                               180ml x 4 hộp

Sữa tươi tiệt trùng tách béo không đường                             28.000                              180ml x 4 hộp

Sữa tươi tiệt trùng không đường                                               27.600                               180ml x 4 hộp

Sữa tươi tiệt trùng Twin Cows có đường                                 30.000                               1 lit

Sữa tươi tiệt trùng Twin Cows không đường                         30.000                                1 lit

Sữa tiệt trùng bổ sung vi chất ADM+ có đường                      26.000                                180ml x 4 hộp

Sữa tiệt trùng bổ sung vi chất ADM+ hương dâu                    26.000                              180ml x 4 hộp

Sữa tiệt trùng bổ sung vi chất ADM+ hương Sô cô la             26.000                              180ml x 4 hộp

Sữa tiệt trùng Flex giàu canxi ít béo                                              25.600                              1 lit

Sữa tiệt trùng Flex không lactoza                                                   27.000                               180ml x 4 hộp

Sữa tiệt trùng dạng túi có đường                                                    5.700                                  200 ml/túi

Sữa tiệt trùng dạng túi không đường                                            5.700                                  200 ml/túi

Sữa tiệt trùng dạng túi hương dâu                                                 5.700                                   200 ml/túi

Sữa tiệt trùng dạng túi hương sô cô la                                          5.700                                     200 ml/túi

Bảng giá sữa Vinamilk cập nhật mới nhất

Sữa tiệt trùng Vinamilk Star dạng túi                                           5.500                                     200 ml/túi

Sữa tươi Vinamilk 100% hương dâu                                              28.800                             180ml x 4 hộp

Sữa tươi Vinamilk 100% hương sô cô la                                       28.800                            180ml x 4 hộp

Sữa tươi Vinamilk 100% có đường                                                 28.000                             180ml x 4 hộp

Sữa tươi Vinamilk 100% không đường                                         28.000                             180ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương cam                                15.200                            110 ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương dâu                                  15.200                           110 ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương cam                                  24.000                           80ml x 6 chai

Sữa chua uống tiệt trùng Su Su hương dâu                                   24.000                          80ml x 6 chai

Sữa chua uống tiệt trùng hương cam                                              24.300                           180ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu                                                24.300                           180ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng Ozela hương cam                                   26.000                          180ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng Ozela hương Kiwi & táo                        26.000                         180ml x 4 hộp

Sữa chua uống tiệt trùng Ozela hương dâu                                  26.000                            180ml x 4 hộp

Sữa chua uống men sống probi có đường                                     17.000                        65ml x 5chai/lốc

Sữa chua uống men sống probi hương dâu                                  17.000                       65ml x 5chai/lốc

Sữa chua uống men sống probi hương dưa gang                      17.000                       65ml x 5chai/lốc

Sữa chua uống men sống hương Việt quất tự nhiên                17.000                       65ml x 5chai/lốc

Sữa chua ăn Su Su có đường                                                               26.000                       4 hộp/ lốc

Sữa chua ăn Su Su hương dâu chuối                                                 28.000                     4 hộp/ lốc

Sữa chua ăn Su Su hương táo chuối                                                   28.000                    4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk ít đường                                                                   20.400                  4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk không đường                                                        20.400                     4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk Kefir                                                                           28,000                    4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk có đường                                                                  20.400                    4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk Star                                                                             16,000                     4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk Nha đam                                                                   24.000                     4 hộp/ lốc

Sữa chua Probeauty Lựu                                                                           31.000                       4 hộp/ lốc

Sữa chua Probeauty Việt quất                                                                  31.000                         4 hộp/ lốc

Sữa chua Probeauty Nha đam                                                                 31.000                       4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk Probi có đường                                                        28,000                     4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk Probi hương dâu                                                     28,000                     4 hộp/ lốc

Sữa chua Vinamilk Probi trái cây                                                             28,000                     4 hộp/ lốc

Theo Mi Trần/Đô Thị Mới