Để công tác xây dựng, triển khai chương trình xúc tiến năm 2021 đạt hiệu quả, UBND thành phố giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổng hợp ý kiến đóng góp tại cuộc họp và các nội dung liên quan, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kỹ các công việc xúc tiến, hoàn chỉnh dự thảo chương trình trên theo nguyên tắc hiệu quả, chuyên nghiệp; chủ động triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và linh hoạt trên cơ sở khung thời gian dự kiến và tình hình dịch Covid-19; khẩn trương hoàn thiện, trình UBND thành phố để sớm hoàn thiện quy trình, thủ tục, ban hành.

Bảo đảm chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2021
Bảo đảm chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2021

UBND thành phố cũng giao Sở NN&PTNT tham mưu, đề xuất tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề theo hướng đổi mới mô hình, cách thức tổ chức, tên gọi, kết hợp các hoạt động xúc tiến du lịch và quảng bá văn hóa để bảo đảm hiệu quả, góp phần xúc tiến thương mại các sản phẩm làng nghề.

Đối với Sở Công Thương, rà soát một số chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài để bảo đảm khả thi thực hiện; thống nhất về nguyên tắc đề xuất của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố về một số chương trình xúc tiến thương mại trong nước bảo đảm thống nhất triển khai thực hiện chương trình khuyến mại tập trung, Tháng khuyến mại...

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có văn bản theo quy định về góp ý với dự thảo chương trình trên gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố để tổng hợp chung; tham mưu danh mục kêu gọi đầu tư thành phố Hà Nội năm 2021; rà soát, đánh giá các biên bản ghi nhớ, hợp tác đã ký kết để đề xuất UBND thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, triển khai đảm bảo tiến độ, quy định…

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/bao-dam-chuong-trinh-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-du-lich-nam-2021-phai-hieu-qua-chuyen-nghiep-229578.html