Báo tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Báo tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 07/06/2023

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 15/4/2018 cho biết không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc nước ta

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 14/4/2018 cho biết không khí lạnh đã tiến tới gần biên giới phía Bắc nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 13/4/2018 cho biết khối không khí lạnh ở miền Bắc nước ta đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Dưới đây là thông tin về gió mùa đông bắc mới nhất từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 8/4/2018 .

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 7/4/2018 cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng; Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 6/4/2018 cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 5/4/2018 cho biết khối không khí lạnh ở miền Bắc nước ta vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 4/4/2018 cho biết khối không khí lạnh ở miền Bắc nước ta vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 3/4/2018 cho biết ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 20/3/2018 cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 19/3/2018 cho biết bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 18/3/2018 cho biết Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 8/3/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 7/3/2018 không khí lạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 6/3/2018 không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.