BỈM SƠN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BỈM SƠN, cập nhật vào ngày: 13/08/2022

Các tài liệu phóng viên có được cho thấy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty Việt Thảo không nằm trong quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh.

Nhiều người dân và cán bộ thị xã Bỉm Sơn đề nghị di dời nhà máy của doanh nghiệp Việt Thảo vì mùi khó chịu khi hoạt động xử lý chất thải nguy hại và sản xuất dầu mỡ.