Bỏ quên quỹ đất nhà ở xã hội

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng - Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính là đơn vị trúng thầu dự án Khu dân cư phố Chợ tại Khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Căn cứ theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất nêu trên, ngày 13/1/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định 223/QĐ-UBND về việc giao đất đợt 1 cho liên danh này để thực hiện dự án.

Theo Quyết định này, Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng - Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính được giao 230.721,8m2 đất (đợt 1), trong đó có 82.992,7m2 đất ở tại đô thị theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn là 50 năm. Giao 147.729,1m2 đất (đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất giao thông, đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo) để công ty thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt. Thời hạn giao đất 4 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định này; sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt, Công ty bàn giao diện tích 147.729,1m2 đất nêu trên cho UBND thị xã Bỉm Sơn quản lý theo quy định của pháp luật.

Lễ ký Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư Phố Chợ tại Khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn giữa UBND thị xã Bỉm Sơn và Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng - Công ty TNHH MTV Văn Phú - Trung Kính. Ảnh: https://bimson.thanhhoa.gov.vn.

 Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư phải dành 20% quỹ đất dự án để xây dựng nhà ở xã hội. Việc xác định

Tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 có quy định: Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có quy định: “Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô diện tích đất từ 10ha trở lên tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội...".

Tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cũng thể hiện rõ quy định về việc dành 20% diện tích đất dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Như vậy, dự án Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn thuộc diện phải dành 20% quỹ đất trong dự án để đầu tư xây nhà ở xã hội (Thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại 3). 

Thế nhưng trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phố Chợ tại Khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn năm 2019 và các văn bản khác có liên quan tới dự án đều không thể hiện rõ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thanh Hóa (thanhhoa.gov.vn) chưa thể hiện quyết định công nhận chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trao đổi với phóng viên Reatimes, ông Bùi Huy Hùng - nguyên Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (đại diện bên mời thầu năm 2019) cho biết, việc không bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội là do yếu tố khách quan: "Cách đây vài năm về trước, nhu cầu nhà ở xã hội ở các địa phương, tỉnh lẻ hầu như không có. Trong quá trình lập quy hoạch dự án, thị xã không làm cái đó (quỹ đất dành cho nhà ở xã hội - PV)".

Phóng viên đã liên hệ với chủ đầu tư dự án để làm rõ băn khoăn trên nhưng không nhận được sự phản hồi.

Trao đổi với phóng viên về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội tại dự án nói trên, Luật sư Trần Đức Phượng, đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho rằng, thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, do đó, việc dự án không dành quỹ đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội là sai quy định Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

"Tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 có quy định: Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có quy định: “Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô diện tích đất từ 10ha trở lên tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội".

Hiện nay, tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cũng thể hiện rõ quy định về việc dành 20% diện tích đất dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Như vậy, dự án xây dựng nhà ở thương mại thuộc trường hợp trên bắt buộc phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội", Luật sư Phượng chỉ rõ.

Cũng theo vị Luật sư: "Việc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội được thực hiện trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch của dự án và thể hiện trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất (đã giải phóng mặt bằng), đấu thầu (chưa giải phóng mặt bằng) tại quyết định chủ trương đầu tư của dự án".

Trước thực tế trên, ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 10410/UBND-CN về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phố Chợ tại Khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Phố Chợ tại Khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn để bố trí quỹ đất 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội. Đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao các đơn vị có liên quan, thực hiện các nội dung liên quan đến việc lựa chọn chủ đầu tư, hợp đồng thực hiện dự án, để việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn tin của phóng viên Reatimes cho hay, việc quy hoạch điều chỉnh dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị số 02 - Tây quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính là nhà đầu tư trún thầu dự án Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị số 02, Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đến tháng 3/2019, Liên danh này đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư phố Chợ tại Khu Nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A với UBND thị xã Bỉm Sơn. Tổng chi phí thực hiện dự án gần 300 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng hơn 64 tỷ đồng; thời gian và tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm...

Ngày 13/1/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng để thực hiện dự án trên. Quyết định giao đất không ghi giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp...

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Trần Đức Phượng, việc UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng (thành viên đứng đầu liên danh) để thực hiện dự án không ghi giá đất cụ thể phải nộp cho nhà nước là trái quy định pháp luật cần phải được hủy bỏ. Mặt khác, dự án này cần phải được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

"Quyết định giao đất và quyết định cho thuê đất phải ghi đủ hai tổ chức sử dụng đất là Công ty Đất Quảng và Công ty Văn Phú – Trung Kính, chứ không chỉ ghi mình Công ty Đất Quảng (nếu là liên danh). Luật đất đai 2013 không có quy định và không chấp nhận hình thức “ủy quyền” giao, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên thực tế, theo Luật đất đai 2013 thì việc “ủy quyền” trong giao cho thuê đất thường gắn với giao dịch nhờ đứng tên, giao dịch ngầm và cả hình thức vi phạm pháp luật.

Mặt khác, quyết định giao đất và quyết định cho thuê đất phải quy định cụ thể số tiền phải nộp cho ngân sách theo đúng quy định Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Việc không ghi giá cụ thể có thể dẫn đến việc chậm, kéo dài nộp tiền ngân sách và nảy sinh nhiều tiêu cực tại nhiều địa phương", vi Luật sư cho biết.

Vị Luật sư cũng đề nghị xem xét lại tính pháp lý của "liên danh" trúng đấu thầu và việc công nhận chủ đầu tư trong dự án trên (sẽ làm rõ trong bài viết sau).

Được biết, Tập đoàn Đất Quảng là doanh nghiệp bất động sản có tiếng với hàng loạt dự án đầu tư quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng tại Quảng Nam, Thanh Hóa... Ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng cũng là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xuân Quang

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/thanh-hoa-nha-o-xa-hoi-bi-bo-quen-tai-du-an-cua-tap-doan-dat-quang-20201231000007216.html