Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định giá bán lẻ điện. Cụ thể, Bộ Công Thương đưa ra các phương án tính giá điện như sau.

Phương án 1: Giá định bằng mức giá điện bình quân hiện nay cho sinh hoạt là 1.890 đồng/kWWh. Cách tính lại số bậc mới này sẽ không ảnh hưởng tới số ngân tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách không thay đổi so với hiện hành.

Phương án 2: Bộ Công Thương đề xuất giá điện tính theo 3 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay. Trong đó, giá điện bậc 1 (từ 0-100 kWh), bậc 2 từ 101 - 400 kWh và bậc 3 từ 401 kWh trở lên.

Bộ Công Thương đưa ra đề án điều chỉnh giá điện. (Ảnh minh họa).

Phương án 3: Gồm 4 bậc thang. Cụ thể, bậc 1 từ 0 - 100 kWh; bậc 2 từ 101 - 300 kWh; bậc 3 từ 301 - 600 kWh; bậc 4 từ 601 kWh trở lên.

Phương án 4: Chia giá điện theo 5 bậc thang. Theo phương án này giá điện sẽ được chia làm 2 loại:

Loại thứ nhất giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang; trong đó giá điện bậc 1 (cho 0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành; bậc 2 từ 101 - 200 kWh; bậc 3 từ 201 - 400 kWh; bậc 4 từ 401 - 700 kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Loại thứ hai giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân không đổi: Gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi; phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh; giá điện của bậc 201 - 400 kWh được gộp theo giá bình quân của bậc 4 (201 - 300 kWh) và bậc 5 (từ 301 - 400 kWh) của giá điện cũ.

Dù đưa ra nhiều phương án nhưng Bộ Công Thương đề xuất sử dụng phương án giá điện 5 bậc thang theo kịch bản 1 bởi mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý. Theo Bộ thì hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng giá điện theo các mức tăng dần.

Còn theo các chuyên gia thì việc phân chia bậc thành các bậc thang để tính giá cũng phù hợp hơn với đặc điểm tiêu dùng hiện nay.

Đề xuất này được chỉnh lý dựa trên tờ trình trước đó của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thuê đơn vị tư vấn xây dựng và đưa ra lấy ý kiến hồi tháng 11 năm ngoái. Khi đó, với phương án 5 bậc, nhóm nghiên cứu cho rằng phù hợp hơn cả với các mục tiêu định giá như hộ tiêu dùng bậc 101 - 200 kWh/tháng chịu tác động ít nhất trong 3 phương án.

Theo Trúc Lam/Đô Thị Mới