Mới đây Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa bác bỏ đề xuất của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC về việc xin trả lại dự án thu phí không dừng cho Nhà nước vì cho rằng dự án bị chậm triển khai, dẫn đến "lỗ hàng trăm tỷ đồng".

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, cùng với việc bác bỏ đề xuất trên, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng theo ký kết. Đại diện Bộ GTVT nhấn mạnh, dự án thu phí không dừng là chủ trương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT cho biết, sau khi xem xét đề xuất của Công ty VETC, Bộ GTVT không đồng thuận giải pháp dừng triển khai dự án hoặc Nhà nước tiếp nhận lại dự án, đồng thời yêu cầu Công ty VETC phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký kết với Bộ GTVT. Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ phối hợp với với VETC và các cơ quan đơn vị có liên quan từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc với quyết tâm cao để hoàn thành dự án.

Ảnh minh họa

Trong quá trình triển khai các dự án BOT, Bộ GTVT xác định việc quản lý doanh thu là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tính minh bạch, phòng chống tiêu cực trong giai đoạn vận hành, khai thác.

Theo Bộ GTVT, đây là vấn đề được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và dư luận xã hội, nhân dân đặc biệt quan tâm. Việc triển khai các dự án thu phí tự động không dừng sẽ đóng vai trò là một giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản lý doanh thu tại các trạm BOT bên cạnh những giải pháp đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong thời gian qua.

Cũng tại báo cáo, Bộ GTVT nhấn mạnh thời hạn đến ngày 30/12/2019, Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải chuyển sang thu phí tự động không dừng và sẽ buộc trạm thu phí dừng hoạt động nếu không hoàn thành việc vận hành hệ thống ETC.

Theo Công lý