Bộ GTVT đề xuất các giải pháp gỡ khó cho 8 dự án BOT đường bộ
Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 10346/BC-BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại các dự án BOT giao thông.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2023, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có Tờ trình số 4405/TTr-BGTVT trình Chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại một số dự án BOT.

Trên cơ sở Tờ trình số 4405/TTr-BGTVT và nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan gồm Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ thông qua nội dung báo cáo giải pháp xử lý khó khăn, bất cập đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và chủ trương xử lý khó khăn, bất cập đối với 8 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng cung cấp tín dụng có giải pháp phù hợp đối với các dự án BOT, như cho phép ngân hàng khoanh nợ, giữ nguyên nhóm nợ; giảm lãi suất vốn vay đối với các khoản vay tín dụng..., đặc biệt là đối với các dự án chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nhằm giảm mức vốn thanh toán của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị Chính phủ xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án BOT giao thông để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện; cho ý kiến về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập đối với 8 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Đối với vốn nhà nước để xử lý khó khăn, bất cập đối với 8 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cân đối nguồn vốn phù hợp, báo cáo Thủ tướng thông qua, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Theo ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình đường bộ Việt Nam, nội dung được các nhà đầu tư quan tâm nhất là danh sách 8 dự án BOT được đề xuất và phương án xử lý cụ thể cho từng dự án.

Theo Bộ Giao thông vận tải, danh sách 8 dự án BOT này gồm: 5 dự án được đề xuất chấm dứt hợp đồng trước hạn, thanh toán chi phí cho nhà đầu tư (Dự án BOT Cầu đường sắt Bình Lợi và Cải tạo luồng sông Sài Gòn; Dự án BOT Đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa; Dự án BOT Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91, thành phố  Cần Thơ; Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới và Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3; Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk) và 3 dự án được đề nghị bổ sung vốn Nhà nước tham gia không quá 49% tổng mức đầu tư, nhà đầu tư chia sẻ giảm lợi nhuận (Dự án BOT Cầu Thái Hà; Dự án BOT Cầu Việt Trì - Ba Vì; Dự án BOT Hầm đường bộ Đèo Cả).

Lam Điền

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/bo-gtvt-de-xuat-cac-giai-phap-go-kho-cho-8-du-an-bot-duong-bo-109635.html