Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất việc tiếp tục tạm thời tổ chức trông giữ xe tại các điểm dưới khu vực 4 gầm cầu trên địa bàn thành phố (cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Mai Dịch) để phục vụ nhu cầu gửi xe, đỗ xe phục vụ các hoạt động văn hóa, xã hội, khám chữa bệnh... của nhân dân. 

Trong văn bản trả lời, Bộ Giao thông vận tải cho hay, căn cứ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, bãi đỗ xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không thuộc công trình đường bộ. Ngoài ra, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Do vậy, về nguyên tắc không được tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải nhận thấy nhu cầu sử dụng gầm cầu cạn để tận dụng quỹ đất tại các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng là rất lớn do quỹ đất để xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch được duyệt còn hạn chế, kết hợp với khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt khu vực đô thị.

Bộ Giao thông vận tải phản hồi đề xuất trông giữ xe dưới gầm cầu vượt tại Hà Nội
Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: VOV) .

Vì vậy, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đường bộ, Ban soạn thảo đã cập nhật, đưa nội dung quản lý, sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông vào dự thảo Luật (theo Tờ trình số 160/TTr-CP ngày 27/4/2023 của Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông đã không được đưa vào quy định tại dự thảo Luật Đường bộ dự kiến tiếp tục được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2023.

Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, ngày 5/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP (thay thế cho Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019); trong đó giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh phát triển mạng lưới giao thông tĩnh (bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận, các đầu mối giao thông công cộng, ...) theo quy hoạch; tăng cường công tác giám sát đầu tư và ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ đỗ xe thông minh, hiện đại.

Nghị quyết số 48/NQ-CP cũng yêu cầu các địa phương nói trên triển khai rà soát, bố trí các vị trí đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận.

Đối với Hà Nội, ngày 8/4/2022, UBND  thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ- UBND về phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, đến năm 2025 ưu tiên đầu tư xây dựng bãi đỗ xe với 122 vị trí với quy mô diện tích khoảng 168ha; giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 đầu tư xây dựng bãi đỗ xe với 115 vị trí với quy mô diện tích khoảng 58ha.

Để tạo điều kiện thuận lợi quản lý trật tự giao thông đô thị trên địa bàn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm triển khai xây dựng bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu về lộ trình đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng.

“Trong thời gian đang thực hiện đầu tư các vị trí đỗ xe tĩnh trên địa bàn thủ đô theo quy hoạch được duyệt, đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các quận có điểm trông giữ xe hiện hữu thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý những vấn đế vướng mắc về phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn, tắc giao thông”, công văn của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Trung Anh

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/bo-gtvtphan-hoi-de-xuat-trong-giu-xe-duoi-gam-cau-vuot-tai-ha-noi-108842.html