Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5377/BTC-CST xin ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan về việc kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021. Điều này nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi giảm phí, lệ phí đến hết năm 2021. Ảnh minh hoạ
Thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi giảm phí, lệ phí đến hết năm 2021. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 1 khoản phí thuộc lĩnh vực thủy sản theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như vậy, dự thảo Thông tư này đề xuất giảm thu đối với 30 khoản phí, lệ phí và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021 để đảm bảo tính liên tục do Thông tư 112/2020/TT-BTC sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2021.

Đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế.

Dự báo kinh tế trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo Dương Lâm/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-thu-ngan-sach-nha-nuoc-giam-khoang-1000-ty-dong-khi-giam-phi-le-phi-post135481.html