Cụ thể, với lĩnh vực đất đai, Bộ TN&MT sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý sử dụng đất.

Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại ở các cơ sở nhiệt điện, xi măng, sản xuất gang, thép; trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn; các cơ sở có nguồn khí thải lớn.

Trong lĩnh vực khoáng sản, sẽ thanh tra tình hình cấp phép đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có thu hồi khoáng sản đi kèm là đá vôi công nghiệp, nguyên liệu xi măng, đá ốp lát trong quá trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thanh tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản.

Bộ TN&MT sẽ thanh tra diện rộng về đất đai, môi trường vào năm 2022
Bộ TN&MT sẽ thanh tra diện rộng về đất đai, môi trường vào năm 2022

Lĩnh vực tài nguyên nước sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn.

Ngoài ra, Bộ sẽ tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, có hiệu quả; tập trung xử lý, giải quyết đúng hạn các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, trong gần 2 năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra tài nguyên môi trường gặp rất nhiều khó khăn, một số kế hoạch phải dừng lại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 729 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.015 tổ chức, thực hiện 490 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Qua đó, cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.269 tổ chức với tổng số tiền là 204 tỉ 417 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 912 triệu đồng, buộc bồi thường cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng là hơn 11.000 tỉ đồng.

Quy định xử phạt vi phạm về môi trường phải có tính răn đe

Bộ TN&MT đang hoàn thiện việc xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được xây dựng với 4 chương, 76 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này, bao gồm: Các hành vi vi phạm các quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường; các hành vi gây ô nhiễm môi trường; các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải; các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản; các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bao gồm: bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ di sản thiên nhiên, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn; Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện quan trắc môi trường; thu thập, quản lý, khai khác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường.

Theo Thanh tra Bộ TN&MT, các mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm được đưa ra trong dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên sự kế thừa của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đồng thời bổ sung các nội dung mới có tính tương thích với Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật như dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự thảo Nghị định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Cùng với đó, cập nhật các quy định về xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường hải đảo; cập nhật các nội dung xử lý vi phạm về xả thải vào nguồn nước của pháp luật về tài nguyên nước; cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Nghị định được xây dựng dựa trên các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật; đồng thời cập nhật các quy định mới của Luật BVMT 2020, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Theo Bộ TN&MT, các quy định đưa ra trong dự thảo Nghị định có tính răn đe các hành vi vi phạm; tăng cường việc hậu kiểm. Đồng thời, sẽ có các mức hình phạt tương ứng với từng mức độ hành vi, dựa trên nguyên tắc: vi phạm càng lớn, mức xử phạt càng cao.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/bo-tnmt-se-thanh-tra-dien-rong-ve-dat-dai-moi-truong-vao-nam-2022-61359.html