Với mỗi ngân hàng có thể có những hình thức gửi tiết kiệm khác nhau với những kỳ hạn khác nhau nhưng thông thường được tính theo số ngày hoặc số tháng gửi tiết kiệm với kỳ hạn: 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36... tháng.

Tính lãi suất ngân hàng lãnh cuối kỳ đúng ngày đến hạn

Đây là cách tính khi khách hàng gửi tiết kiệm và lãnh vào đúng ngày đến hạn(hoặc lãnh sau) hoặc cũng có thể áp dụng với hình thức gửi tiết kiệm lĩnh trước(nhận được tiền lãi ngay sau khi gửi)

Thông thường công thức chung để tính lãi suất như sau:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm) x Số ngày gửi/360

hoặc

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm)/12 x Số tháng gửi

Tính lãi suất ngân hàng lãi hàng tháng

Tiền lãi hàng tháng = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm)/12

Lưu ý

Sẽ không cộng dồn từng tháng để tính lãi cho các tháng tiếp theo mà chỉ được cộng dồn khi hết kỳ hạn gửi mà người gửi không lĩnh tiền thì nó mới được cộng dồn và tự động gia hạn với 1 kỳ hạn mới bằng với kỳ hạn mà người gửi đã đăng ký trước đó.

Nếu người gửi lãnh trước kỳ hạn( trước ngày đến hạn) dù chỉ 1 ngày thì toàn bộ số tiền lãi cũng sẽ quy về lãi suất không kỳ hạn với tiền lãnh rất ít thường là <>

Với mỗi ngân hàng thì có thể có quy ước riêng về số ngày trong năm. Thường sẽ là 360 ngày hoặc 365 ngày. Và mỗi ngân hàng có thể có hình thức trả lãi suất, kỳ hạn khác nhau. Khách hàng có nhu cầu gửi tiền có thể liên hệ trực tiếp các ngân hàng để được tư vấn về lãi suất.

Tương tự với việc gửi tiền USD, khách hàng có thể tham khảo hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì hoặc hàng tháng tại nhiều ngân hàng với mức lãi suất rất hấp dẫn, cạnh tranh cho nhiều mức kỳ hạn.

Đêm 27/9, NHNN bất ngờ phát đi thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2015

Theo đó, lãi suất gửi USD với tổ chức còn 0%/năm (mức cũ 0,25%/năm); lãi suất tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm (mức cũ là 0,75%/năm), áp dụng từ 28/9. Trước đó, từ 29/10/2014 đến 27/9/2015, mức lãi suất tiền gửi USD tối đa của tổ chức là 0,25%/năm và lãi suất tiền gửi tối đa của cá nhân là 0,75%/năm.

NHNN cũng quy định, đối với lãi suất tiền gửi bằng USD có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Duy Phan tổng hợp/Ngày nay Online