cách tính lãi suất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cách tính lãi suất, cập nhật vào ngày: 10/12/2022

Dự báo Fed tăng lãi suất được đưa ra trên cơ sở tình trạng lạm phát cao vẫn diễn biến khó lường, yêu cầu hạ nhiệt nền kinh tế phát triển nóng, việc cần tránh nới lỏng các điều kiện tài chính quá sớm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tăng các lãi suất điều hành.

Thông qua các gói tín dụng lãi suất ưu đãi, sản phẩm dịch vụ đặc thù phù hợp với từng nhóm khách hàng, các ngân hàng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 1.168.292 tỷ đồng, bình quân 233.658 tỷ đồng/ngày,...

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 258/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thúc đẩy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc triển khai giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% cần thực hiện càng sớm càng tốt để hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính đến cuối tháng 6, và so với cuối năm 2021, tín dụng tăng 8,51% (so với mức 5,47% vào 2021), cung tiền M2 tăng 3,3% (so với 3,48% vào 2021) và huy động vốn tăng 3,97%.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 53.812 tỷ đồng đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bằng 13,5% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2022.

Theo điều chỉnh mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%/năm và để mua bán nhà là 5%/năm.

Dưới đây là cách tính số tiền lãi mà bạn nhận được khi gửi tiết kiệm ngân hàng.