Chủ tịch UBND TP nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp. Thủ đô Hà Nội có số lượng đơn vị hành chính, số lượng cử tri lớn, số người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiều nhất cả nước, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt khá cao, đạt 99,16%, cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của Thủ đô.

Quận Đống Đa là 1 trong 4 quận nội đô lịch sử, trung tâm của Thủ đô Hà Nội, có 21 phường với 235.563 cử tri, là địa bàn rất quan trọng của Thủ đô; mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đống Đa đã đạt 99,91% số cử tri đi bầu cử. "Điều đó khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết cấp ủy đảng-chính quyền và nhân dân quận Đống Đa", Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa luôn quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp. Thủ đô Hà Nội có số lượng đơn vị hành chính, số lượng cử tri lớn, số người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiều nhất cả nước, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khá cao, đạt 99,16%, cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của Thủ đô.

Quận Đống Đa là 1 trong 4 quận nội đô lịch sử, trung tâm của Thủ đô Hà Nội, có 21 phường với 235.563 cử tri, là địa bàn rất quan trọng của Thủ đô; mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đống Đa đã đạt 99,91% số cử tri đi bầu cử. "Điều đó khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết cấp ủy đảng-chính quyền và nhân dân quận Đống Đa", Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa luôn quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch UBND TP điểm qua những con số: tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt 51,01%; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều đổi mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững... Sáu tháng đầu năm 2021, dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của HĐND quận được đổi mới về phương thức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của TP, chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định, giám sát, chất vấn.

Để bầu nhân sự lãnh đạo của bộ máy HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, Chủ tịch UBND TP mong các đại biểu tập trung trí tuệ, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quận Đống Đa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Thường trực HĐND quận cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND, UBMTTQ quận để thống nhất xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện từng nội dung công tác của nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND TP cũng đặc biệt lưu ý, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận cần phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, tiếp tục tập trung, quyết tâm cùng Thủ đô và cả nước thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả những chủ trương, chính sách của Trung ương; các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của thành phố đã được ban hành để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội;

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn, quận cần đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Mỗi đại biểu HĐND cần chủ động nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng; có quan điểm, chính kiến rõ ràng; Liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan để trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải xứng đáng là đại biểu của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

“Yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô nói chung, quận Đống Đa nói riêng trong giai đoạn mới đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề, tôi mong rằng, HĐND quận khóa mới sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của các khóa trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ lớn lao mà Đảng bộ, nhân dân tin tưởng giao phó”, Chủ tịch UBND TP phát biểu.

Theo anninhthudo.vn

Nguồn: https://anninhthudo.vn/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-phai-co-giai-phap-dot-pha-thuc-hien-thanh-cong-muc-tieu-kep-dam-bao-doi-song-nhan-dan-post471460.antd