Trong tháng 10 này, Apple Macbook có 5 sản phẩm giảm giá và có thêm 2 sự lựa chọn mới cụ thể:

Laptop Apple iMac 27 inch 5K Retina i5 3.0GHz/8GB/1TB/ 4GB Radeon 570x (MRQY2SA/A): 47.990.000 đồng

Laptop Apple iMac 27 inch 5K Retina i5 3.0GHz/8GB/1TB/ 4GB Radeon 570x (MRQY2SA/A): 47.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook Air 2017 i5 1.8GHz/8GB/128GB (MQD32SA/A): 22.990.000 đồng giảm xuống còn 21.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook Air 2019 i5 1.6GHz/8GB/128GB (MVFM2SA/A): 28,990,000 đồng giảm xuống còn 27.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro Touch MR9Q2SA/A i5 2.3GHz/8GB/256GB (2018): 42.990.000 đồng giảm xuống còn 41.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro Touch 2019 i5 1.4GHz/8GB/128GB (MUHN2SA/A): 34.490.000 đồng giảm xuống còn 33.990.000 đồng

Macbook Pro 15 i9 2.3GHz/512GB 2019: 69.990.000 đồng

MacBook Pro 15 inch 2019

Dưới đây là bảng giá Apple Macbook tháng 10/2019: Các sản phẩm còn lại vẫn giữ nguyên giá của tháng 9

Laptop Apple Macbook Pro 2019 Touch i7 2.6GHz/16GB/256GB/ Radeon 555X (MV902SA/A): 54.490.000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro Touch 2019 i5 1.4GHz/8GB/128GB (MUHN2SA/A): 34,490,000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro Touch MR932SA/A i7 2.2GHz/16GB/256GB (2018): 57.490.000 đồng

Laptop Apple MacBook Pro 13 MPXU2: 38.990.000 đồng

Laptop Apple MacBook Pro 13 MPXT2: 38.990.000 đồng

Laptop Apple MacBook Pro 13 MPXU2: 38.990.000 đồng

Laptop Apple MacBook Pro 13 MPXT2: 38.990.000 đồng

Laptop Apple iMac 27 5K MK482ZA/A: 29.900.000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro 2019 Touch i5 2.4GHz/8GB/256GB (MV962SA/A): 44,490,000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro 2019 Touch i5/8GB/256GB (MV962SA/A): 44.490.000 đồng

Laptop Apple Macbook Pro 2019 Touch i5/8GB/256GB (MV962SA/A): 57.490.000 đồng

Laptop Apple Macbook Air MREE2SA/A i5/8GB/128GB (2018): 31.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook Air MREF2SA/A i5/8GB/256GB (2018): 36.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook Air 12 MK4N2SA/A Gold: 18.490.000 đồng

Laptop Apple Macbook 12 MLHF2SA/A: 36.990.000 đồng

Laptop Apple Macbook 12 MLHC2SA/A: 36.990.000 đồng

Theo Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://tbck.vn/cap-nhat-bang-gia-macbook-thang-102019-co-them-nhieu-su-lua-chon-moi-49866.html