Dưới đây là giá bán các mẫu xe của Honda tại thị trường Việt Nam (đã kèm theo thuế VAT) cập nhật tháng 6/2017

Bảng giá xe Honda Odyssey:

Phiên bản xe Giá xe

Honda Odysey

1.990.000.000

Bảng giá xe Honda Accord:

Phiên bản xe Giá xe
Honda Accord 2.4 AT 1.390.000.000 VNĐ

Bảng giá xe Honda CR-V:

Phiên bản xe Giá xe

Honda CR-V 2.0 AT

Honda CR-V 2.4 AT

Honda CR-V 2.4 AT TG

1.008.000.000 VNĐ

1.158.000.000 VNĐ

1.178.000.000 VNĐ


Bảng giá xe Honda Civic:

Phiên bản xe Giá xe

Honda Civic 1.8 AT

Honda Civic 2.0 AT

Honda Civic Modulo 1.8 AT

Honda Civic Modulo 2.0 AT

Honda Civic Turbo 2017

725.000.000 VNĐ

780.000.000 VNĐ

796.275.222 VNĐ

885.275.222 VNĐ

950.000.000 VNĐ

Bảng giá xe Honda City:

Phiên bản xe Giá xe

Honda City 1.5 MT

Honda City 1.5 CVT

533.000.000 VNĐ

583.000.000 VNĐ

Theo Tuấn Việt/Reatimes