Tại các doanh nghiệp đã hoặc đang làm thủ tục phá sản, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có người đại diện theo pháp luật (chủ bỏ trốn), người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội nhưng doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn sẽ được giải quyết các chế độ trên số thời gian đã đóng
Tại các doanh nghiệp đã hoặc đang làm thủ tục phá sản, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có người đại diện theo pháp luật (chủ bỏ trốn), người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội nhưng doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn sẽ được giải quyết các chế độ trên số thời gian đã đóng

Cụ thể, tại các doanh nghiệp đã hoặc đang làm thủ tục phá sản, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có người đại diện theo pháp luật (chủ bỏ trốn), người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội nhưng doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn sẽ được giải quyết các chế độ trên số thời gian đã đóng. Phần thời gian còn nợ sẽ được giải quyết sau khi có nguồn tài chính bù đắp.

Về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với người lao động tại các đơn vị trên đang bị nợ BHXH, cơ quan BHXH sẽ giải quyết căn cứ thời gian thực đóng đã được xác nhận. Khi khoản tiền nợ BHXH được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác, cơ quan BHXH sẽ điều chỉnh mức hưởng và chi trả bổ sung.

Với chế độ hưu trí: Người lao động đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu, có thời gian thực đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH), được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định của chính sách tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu. Khi khoản nợ BHXH được đóng bổ sung, mức hưởng sẽ được điều chỉnh tăng bổ sung và chi trả khoản chênh lệch cho cả những tháng trước đó chưa được tính.

Người lao động đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian thực đóng BHXH (không gồm thời gian còn nợ) từ 10 năm tới dưới 20 năm, nếu có nguyện vọng được đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để được nhận lương hưu hằng tháng. Khi khoản tiền còn nợ BHXH được đóng bù, cơ quan BHXH sẽ tính bổ sung chế độ cho người lao động, và trả khoản chênh lệch những tháng chưa tính trước đó.

Chế độ BHXH một lần được chi trả với các trường hợp: Lao động làm việc trong điều kiện bình thường, chưa đóng đủ 20 năm BHXH (tính cả thời gian bị nợ); người ra nước ngoài định cư; người mắc một trong các bệnh nguy hiểm tính mạng theo quy định của Bộ Y tế; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan nghiệp vụ, người làm công tác cơ yếu trong lực lượng vũ trang phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu; lao động đóng BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc và người đóng BHXH tự nguyện sau một năm không đóng tiếp mà chưa đủ 20 năm.

Số tiền hưởng một lần được tính trên số năm thực đóng, không tính thời gian bị nợ. Nếu tiền nợ sau đó được doanh nghiệp hoặc nguồn tài chính khác đóng bù thì giải quyết bổ sung BHXH một lần.

Chế độ tử tuất được giải quyết với người đóng BHXH bắt buộc từ 12 tháng trở lên hoặc tổng thời gian đóng bắt buộc lẫn tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên, không tính quãng bị nợ. Lao động thực đóng 15 năm BHXH bắt buộc trở lên, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà không muốn hưởng một lần thì được hưởng hàng tháng.

Tiền tuất một lần được giải quyết cho lao động chưa đóng đủ 15 năm BHXH bắt buộc; người đủ 15 năm thực đóng trở lên; người có 15 năm thực đóng trở lên mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất hàng tháng. Nếu sau đó khoản nợ BHXH được đóng bù thì lao động được giải quyết tiền tuất một lần bổ sung như với BHXH một lần.

Nếu sau này khoản tiền bị nợ được doanh nghiệp đóng bù hoặc nguồn tài chính khác bổ sung thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cộng thêm thời gian bị nợ để tính lại mức hưởng, chi trả bổ sung chênh lệch. Nhưng số tiền lao động tự nguyện đóng cho số năm còn thiếu sẽ không được hoàn trả.h thức xác nhận vận may đến từ tâm linh
Người lao động có thể kiểm tra thời gian bị chậm, nợ đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thông qua ứng dụng VssID. Tại phần “Quá trình tham gia”, nếu hệ thống hiển thị thời gian chưa đóng, người dùng chọn xem Chi tiết để biết doanh nghiệp có nợ đóng hay không và thời gian bị nợ.

Theo cập nhật của BHXH Việt Nam, hết năm 2022, cả nước có hơn 30.000 doanh nghiệp nợ BHXH thuộc diện đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên khó thu hồi, với tổng số tiền còn nợ hơn 4.000 tỷ đồng (cả gốc và lãi), của trên 213.300 người lao động. Tình trạng này khiến nhiều người động không được giải quyết hưởng các chế độ như hưu trí, tử tuất, thai sản, hưởng BHXH một lần...

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/che-do-cu-a-nguo-i-lao-do-ng-duo-c-gia-i-quye-t-the-na-o-khi-doanh-nghie-p-pha-sa-n-341420.html