chỉ số GDP

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chỉ số GDP, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, GDP ước tính tăng 2,58% so với năm trước do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhu cầu tiêu dùng nội địa chiếm tới 70% - 80% trong cơ cấu GDP. Vì vậy, nếu các địa phương tạo điều kiện cho kinh tế mở cửa trở lại, không ngăn sông, cấm chợ sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho kinh tế tăng trưởng.

Nền kinh tế châu Á đang hồi phục sau khi các quốc gia lớn dần kiểm soát được dịch bệnh, nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao. Bởi vậy, có thể tin rằng nền kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng trên diện rộng từ đầu năm 2022 tới.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt 6,294 triệu tỷ đồng (con số đã công bố trước đây là 5,006 triệu tỷ đồng).