10 cây cầu vượt sông Hồng

 

Theo Trần Huyền/Baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/chi-tiet-10-cay-cau-moi-vuot-song-hong-o-ha-noi-20210310103522504.htm?fbclid=IwAR0htfRgrlJhpyHNA8VKDIRpHUGNokCkcc6_tS1KTsp5WTnLC3EOnyv190k