Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa lưới điện ngày 03-02-2018

STT Quận Từ Đến Khu vực
1 Hoàn Kiếm 08:30 14:00 Khách hàng Đài Tiếng Nói VN 1 (58 Quán Sứ)
Đã Hoãn
2 Hoàng Mai 07:00 15:00 Một phần phường Vĩnh Hưng
Đã Hoãn
3 Mỹ Đức 07:30 16:30 Thôn Hiền Lương xã An Tiến
Đã Hoãn
4 08:00 13:00 Một phần thôn Thượng xã Phùng Xá
Đã Hoãn

Theo Mộc Anh/Reatimes