Văn phòng Chính phủ vừa có công văn của Phó thủ tướng Lê Minh Khái  phản hồi về để xuất tiếp tục giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, trong công văn, Phó thủ tướng giao cho Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp đề xuất giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn vào Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Chính phủ đồng ý đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT 2% trong nửa đầu năm 2024 - Ảnh 1

Năm 2022, tổng gói hỗ trợ giảm thuế VAT khoảng 44.000 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, việc giảm thuế VAT sẽ được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/12024 đến hết ngày 30/6/2024. Việc giảm 2% thuế suất thuế VAT sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Đối với các nhóm hàng khác như: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu Quốc hội thông qua giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn thu Ngân sách Nhà nước sẽ giảm khoảng 25.000 tỷ đồng (khoảng 4.175 tỷ đồng/tháng, trong đó, giảm thu khâu nội địa là 2.700 tỷ đồng; giảm thu khâu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng).

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu Ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn, đảm bảo được sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành quyết liệt công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

H.A

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/chinh-phu-dong-y-de-xuat-tiep-tuc-giam-thue-vat-2-trong-nua-dau-nam-2024-81647.html