CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID-19, cập nhật vào ngày: 23/05/2022

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội và cục Thuế các địa phương vẫn đang nhận đề nghị từ các hộ kinh doanh phải dừng kinh doanh theo yêu cầu để phòng chống dịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Đến cuối ngày 19/8, các địa phương của Hà Nội đã chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho hơn 66.000 người thuộc diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND với kinh phí hơn 66 tỷ đồng.

Hiện tại đã có 51 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố (tính đến ngày 17/8) thực hiện giải ngân cho 267 người sử dụng lao động với số tiền gần 170 tỷ đồng để trả lương cho 48.737 lượt người lao động gặp khó khăn.

TP Hà Nội cần đảm bảo hỗ trợ đúng, đủ cho các đối tượng thực sự tham gia phòng, chống dịch, đồng thời cần rà soát, bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ như đội ngũ giáo viên, lực lượng báo chí…