Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhằm kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19, ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; cùng với đó, ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP, trong đó có chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Giải ngân gần 170 tỷ đồng hỗ trợ DN chi trả lương
Giải ngân gần 170 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chi trả lương

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23, đến nay 63/63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố đang trong khu vực thực hiện Chỉ thị số 16 đã thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, bưu điện để tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ.

Đến nay NHCSX đã tiếp nhận được 308 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với tổng số tiền 174,6 tỷ đồng để trả lương cho 50.175 lượt người lao động. Trong đó, phê duyệt cho vay 276 lượt người sử dụng lao động với số tiền gần 170,7 tỷ đồng để trả lương cho 49.043 lượt người lao động. 

Đến ngày 17/8, đã có 51 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 267 người sử dụng lao động với số tiền gần 170 tỷ đồng để trả lương cho 48.737 lượt người lao động.

Bắc Giang là địa phương có doanh số giải ngân cao nhất với 90,2 tỷ đồng cho 48 người sử dụng lao động để trả lương cho 26.592 lượt người lao động. Khách hàng vay cao nhất là Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc với số tiền 16,3 tỷ đồng để trả lương cho 4.762 người lao động.

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất, NHCSXH đã phổ biến rộng rãi chính sách cho vay trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phản ánh đầy đủ chính xác kết quả triển khai thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn để các cấp, các ngành giám sát đảm bảo thực hiện chính sách công khai, minh bạch.

Tại các điểm cầu địa phương, nhiều lãnh đạo tỉnh, thành phố chia sẻ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, nhiều người lao động mất việc làm. Do đó, Nghị quyết 68, Quyết định số 23 và sự nhanh chóng, tích cực triển khai chính sách cho vay của NHCSXH đóng vai trò như một “chiếc phao cứu sinh” để giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, thời gian qua, cùng với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương, NHCSXH đã vào cuộc quyết liệt, đưa chính sách đi vào cuộc sống càng sớm càng tốt, đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. “NHNN luôn xử lý, cấp vốn nhanh nhất để NHCSXH kịp thời giải ngân doanh nghiệp”, Phó Thống đốc Thường trực NHNN khẳng định.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/giai-ngan-gan-170-ty-dong-ho-tro-dn-chi-tra-luong-193749.html