chính sách hỗ trợ người lao động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chính sách hỗ trợ người lao động, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Đến cuối ngày 19/8, các địa phương của Hà Nội đã chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho hơn 66.000 người thuộc diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND với kinh phí hơn 66 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về việc quy định một số chính sách đặc thù của TP Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Mặc dù, Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ triển khai được một thời gian, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đang thắc mắc về việc đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19.

1.442.356 người lao động trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được hỗ trợ. Ngoài ra, TP Hà Nội còn có chính sách đặc thù tặng nhu yếu phẩm cho 3.180 hộ nghèo không tham gia thị trường lao động.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn số 2418/LĐTBXH-VP gửi Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông thông báo điều chỉnh theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện các chính sách mới đề ra.