Trong đó, UBND TP yêu cầu việc thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; phải đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị có liên quan với phương thức hỗ trợ linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn, thuận lợi cho người được hưởng chính sách; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Về nguồn kinh phí, đối với Sở LĐTB&XH, kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách TP đảm bảo theo quy định; đối với các quận, huyện, thị xã thì sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% nguồn dự phòng ngân sách các cấp, nguồn cải cách tiền lương còn dư) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ huởng, ngân sách TP bổ sung kinh phí còn thiếu cho các địa phương để thực hiện chính sách.

 Lãnh đạo phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) trao hỗ trợ cho người lao động tự do
Lãnh đạo phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) trao hỗ trợ cho người lao động tự do

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Hàng ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đảm bảo thuận lợi nhất cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ bằng các hình thức thuận lợi cho người lao động như: trực tiếp, bưu điện, trực tuyến...; linh hoạt trong việc giảm thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Đồng thời, tổ chức chi trả có thể bằng các hình thức: Trực tiếp, qua bưu điện, qua tài khoản... phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Công khai các nhóm đối tượng được hỗ trợ, trình tự, thủ tục, hồ sơ các chính sách hỗ trợ và biểu mẫu trên trang thông tin, phương tiện truyền thông và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp kịp thời với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công. Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong kế hoạch cũng đã ban hành kèm theo các phụ lục biểu mẫu, quy trình triển khai thực hiện cụ thể để các cơ quan, đơn vị, các cấp triển khai thuận lợi, nhanh chóng.

Theo kinhtedothi.vn

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-linh-hoat-hinh-thuc-chi-tra-ho-tro-dac-thu-cho-doi-tuong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-431461.html