Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư trong hoạt động cấp nước khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố theo quy định; báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6/2021.

Đề xuất chính sách hỗ trợ nhà đầu tư cấp nước khu vực nông thôn
Ảnh minh họa.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, NN&PTNT, các nhà đầu tư nước sạch và đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tiếp tục rà soát các quyết định của UBND thành phố, đề xuất, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố; sự cần thiết phải xây dựng cơ chế hỗ trợ giá nước sạch; căn cứ pháp lý, thực tiễn Các đơn vị cấp nước sạch có trách nhiệm lắp đặt đồng hồ vào nhà dân theo quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Theo Pháp luật và Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/de-xuat-chinh-sach-ho-tro-nha-dau-tu-cap-nuoc-khu-vuc-nong-thon-243678.html