Thống kê của Tổng cục Đường bộ, hiện cả nước đã có 112 trạm thu phí đưa vào vận hành hệ thống ETC và đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần sử dụng 1 thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm thu phí có lắp đặt hệ thống ETC.

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng trên hệ thống đường bộ, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thông báo tới chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31/12. Sau ngày này chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ. 

Chủ phương tiện sẽ mất phí khi dán thẻ thu phí tự động không dừng sau ngày 31/12
Chủ phương tiện sẽ mất phí khi dán thẻ thu phí tự động không dừng sau ngày 31/12

Việc đưa vào vận hành hệ thống ETC với số lượng lớn các trạm thu phí trên toàn quốc tạo điều kiện cho các chủ phương tiện có gắn thẻ đầu cuối lưu thông thuận lợi qua các trạm thu phí, nhất là khi triển khai thí điểm tại một số tuyến cao tốc chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai hệ thống ETC, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động và người dân về việc gắn và sử dụng dịch vụ thu phí ETC.

Phối hợp với Hiệp hội vận tải địa phương, Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện về việc dán thẻ theo https://vetc.com.vn, https://epass-vdtc.com.vn và theo khu vực của các nhà cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, các Nhà đầu tư BOT, Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền về việc gắn và sử dụng dịch vụ ETC. Bố trí đội ngũ gắn thẻ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, chủ phương tiện sử dụng dịch vụ.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/chu-phuong-tien-se-mat-phi-khi-dan-the-thu-phi-tu-dong-khong-dung-sau-ngay-31-12-post169754.html