chủ tịch ubnd

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chủ tịch ubnd, cập nhật vào ngày: 29/10/2021

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các phòng, trạm y tế, các bệnh viện kích hoạt toàn bộ công tác phòng, chống dịch