Một cá nhân bị triệu tập vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội

Thông tin sai sự thật được đăng tải lên mạng xã hội

Căn cứ lời khai, mục đích của từng trường hợp, cơ quan Công an đã điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc yêu cầu các trường hợp này gỡ các bài viết sai sự thật, viết cam kết không tái phạm, một số cá nhân đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 - Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng internet có mức xử phạt 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, 10 - 15 triệu đối với cá nhân. 

Theo An ninh Thủ đô

Nguồn: https://anninhthudo.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-lap-ho-so-xu-ly-78-truong-hop-tung-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19/850455.antd