công tác phòng dịch Covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công tác phòng dịch Covid-19, cập nhật vào ngày: 07/05/2021

Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội đã ra Chỉ thị số 11/CT-UBND, về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch COVID-19, đến nay, toàn bộ học sinh của Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng và một bộ phận học sinh của Yên Bái, Hưng Yên tạm dừng đến trường.

Sáng 30/4/2021, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác của thành phố đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Đông Anh

Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền xử lý các bệnh viện không đảm bảo các yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19.