Các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu gồm: túi nhôm (dùng để đựng kit test); vỏ dưới que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra); vỏ trên que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra); ống chứa mẫu kiểm tra (dùng để đựng mẫu kiểm tra); giá đỡ ống nghiệm (dùng để cố định các ống chứa); que lấy mẫu dịch tỵ hầu (dùng lấy mẫu cần kiểm tra); que lấy mẫu dịch ngoáy mũi (dùng lấy mẫu cần kiểm tra). Nội dung này thuộc Quyết định 1921/QĐ-BTC được Bộ Tài chính mới ban hành.

Que test nhanh COVID-19.
Que test nhanh COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cho biết, để tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, cơ quan hải quan đã thông quan nhanh các hàng hóa phục vụ công tác chống dịch.

Theo thống kê trong vòng nửa năm 2021, số thuế nhập khẩu đã miễn đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 là hơn 6 tỷ đồng.

Theo Quyết định 155 ban hành từ đầu năm 2020, danh mục hàng miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch COVID-19 mới chỉ gồm: khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế, nước sát trùng (chế phẩm diệt khuẩn dạng dung dịch), trang phục phòng chống dịch, vật tư y tế khác.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/mien-thue-nhap-khau-vat-tu-san-xuat-que-test-covid-19-20211002173648.htm